Een kort ontwikkeltraject voor teams van scholen & kindcentra om de kracht van leerplezier te ervaren en eigen te maken

Je leert hier veel maar je merkt er niets vanBram, 9 jaar

Bram zegt het hierboven kernachtig: hoe beter je leert hoe lichter het voelt. Uit onderzoek blijkt dat effectief leren gepaard gaat met plezier. Wanneer we het misverstand rechtzetten dat leren ernstig en vermoeiend is, kunnen teams met plezier, vitaliteit en in gezamenlijkheid meer bereiken, voor kinderen en voor zichzelf. Daarom bundelen wij in Traject Leerplezier onze kennis en ervaring over leren en organiseren met júllie vakmanschap, inzet en passie.

Na afloop van Traject Leerplezier

ben je op de hoogte van recente inzichten over leren, leerplezier en het scheppen van de juiste omstandigheden hiervoor

heb je duidelijk voor ogen wat dit betekent voor de school die jullie samen vormen

kun je dit verbinden aan jullie doen… én laten

ervaar je als team meer leer- en werkplezier

ontmoet je steeds meer blije, aan leren toegewijde kinderen en ouders

Wat zijn mogelijke onderdelen?

Na een verrassende intakebijeenkomst volgen bijvoorbeeld:

1. Een beeldende en interactieve lezing over nieuwe wetenschappelijke inzichten over ontwikkeling en leren. 

2. Een team-tweedaagse op een buiten-gewone plek waar je als team reflecteert op wat je nu doet en wat je wilt bereiken.

3. Een ontwerpdag met een aantal erkende teamleden waarin we concreet in kaart brengen met welke stappen jullie het leerplezier in de organisatie kunnen verankeren.

4. Een teamdag waarop alles samenkomt, afgesloten met een tweede lezing over leerplezier, nu vanuit het teamperspectief. 

Wie zijn wij?

Anaïs Besemer is pedagoog, coach & sprankelende procesbegeleider

Jan Fasen creëert vanuit visie en eenvoud nieuwe praktijken

Mark Mieras is wetenschapsjournalist, schrijver & bevlogen spreker

Stef van Wickeren is herontwerper, ervaringsdeskundige & ontspannen procesbegeleider

School zou een expertisecentrum moeten zijn waar je op een

feestelijke manier leert omgaan met het onvermijdelijke

ongemak van leren en levenMark Mieras