Traject Leerplezier! Een kort ontwikkeltraject voor teams van scholen & kindcentra om de kracht van leerplezier te ervaren en eigen te maken

Waarom Traject Leerplezier?

Hoe beter je leert hoe lichter het voelt. Uit onderzoek blijkt dat effectief leren gepaard gaat met plezier. Wanneer we het misverstand rechtzetten dat leren ernstig en vermoeiend is, kunnen teams met plezier, vitaliteit en in gezamenlijkheid meer bereiken, voor kinderen en voor zichzelf. Daarom bundelen wij in Traject Leerplezier onze kennis en ervaring over leren en organiseren met júllie vakmanschap, inzet en passie.

Waar kan Traject Leerplezier uit bestaan?

Een eerste verrassende intakebijeenkomst met een afvaardiging van het team is essentieel. Samen onderzoeken we welke vragen er leven, welke vragen daar mogelijk achter verscholen zitten en naar welke antwoorden er gezocht wordt.

Na deze intakebijeenkomst stellen we in overleg met de school of het kindcentrum een Traject Leerplezier samen, passend bij jullie wensen en mogelijkheden. Te denken valt aan:

 

– Een beeldende en interactieve lezing over nieuwe wetenschappelijke inzichten over ontwikkeling en leren. Voor het team of voor het team én de ouders.

– Een interactieve lezing gericht op ouders, tijdens of na afloop van het traject.

– Een team-tweedaagse op een buiten-gewone plek waarop je als team reflecteert en onderzoekt wat je nu doet en wat je wilt bereiken.

– Een ontwerpdag met een aantal erkende teamleden. We brengen concreet in kaart met welke stappen jullie het leerplezier in de organisatie kunnen verankeren.

Een teamdag waarop de ambitie en het ontwerp samenkomen en door middel van prototyping tot nieuwe werkwijzen kunnen leiden.

Een afsluitende tweede lezing over leerplezier, nu vanuit het teamperspectief.

Een verzorgde inspiratiereis van één of twee dagen langs andere vernieuwende scholen of kindcentra die het geloof en de verbeelding kan vergroten.

Extra elementen

Het traject kan worden verrijkt met elementen voor de persoonlijke en teamontwikkeling, zoals:

– Het meten en ontdekken van natuurlijke kwaliteiten en potentieel talent in het team. Dit geeft inzicht in persoonlijke ontwikkeling en hoe je als team beter samenwerkt.

Leiderschapscoaching tijdens of na het traject kan helpen om weerbaar te zijn op de momenten dat het nodig is.

Ben je nieuwsgierig naar meer?

Kinderen vragen om ruimte en vrijheid om zelf en met elkaar de wereld te onderzoeken, om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En daarbij vragen ze om aandachtige en stimulerende volwassenen met hun ervaring, kennis en grenzen. Volwassenen die met plezier hun werk doen.

We leren het meest als we plezier hebben, als we eigenaarschap ervaren over ons leerproces en ruimte voelen om te variëren  – Mark Mieras